restauraties
startpagina  
 
  hakken in het zand - de cursus
  hakken in het zand - de workshop
  beeldhouw-week  
coaching  
  "praten met je handen"  
 
beelden van cursisten   
beelden  
tekeningen  
contact  
     
ATELIER DE VERBEELDING
HANNA VISSER

Het wapen van de
familie "Meijnsma"
boven de poort aan de westzijde
van de "Poarte" fan Bears"

"Poarte" fan Bears (± 1400)
Op alle 4 de zijden van "de Poarte" zit een wapensteen.

het wapen van de
familie "Tijara"
is te zien aan de overige
drie zijden van de Poarte


Wapensteen
van de familie Eysingha
in de "Poarte" van Raerd


de "Poarte" van Raerd

Wapensteen te Driesum
voor en na

Muurschildering Hervormde Kerk te Britsum (Fr.)

"Smiley" geschilderd in de letter O van Salomon, te Britsum (Fr.)

Interieur Hervormde Kerk te Britsum met houtimitatie op de Herenbanken.


Gevelsteen boven de ingang van de "Witte Kerk" te Hemrik (Fr.)


Restauratie houtsnijwerk Heerenbank Hervormde Kerk te Britsum (Fr.)


Gevelsteen boven de ingang van de kerk te Goïngarijp (Fr.)


Voorbeeld van een
kleurenonderzoek van een
deel van een kerkinterieur.

Muurschildering in de Hervormde kerk te Westergeest (Fr.)


Gedenktekst aan de muur van
de kerk te Goïngarijp (Fr.)


 

Werkend aan een van de muurschilderingen in de Jacobijnerkerk te Leeuwarden
(Fr.)

Grisaille muurschildering Jacobijner Kerk, Leeuwarden. (Fr.)

St. Andreas, één van de muurschilderingen in de Jacobijnerkerk te Leeuwarden (Fr.)


Homeie Peallen te Blessum (Fr.)


Maria met kindje Jezus
Jacobijnerr kerk te Leeuwarden


Mahonie-imitatie houtsnijwerk
orgel Rotondekerk Teband (Fr.)

Ook restauraties voor
particulieren zijn welkom, zoals bij dit houten beeld uit Indonesië (?) en de restauratie van schilderijlijsten
 


Bear is mijn w/kerkhond. Hij (Spaanse Waterhond) gaat vaak mee bij restauratiewerkzaamheden.

 

Entreepoortje van de kerk te Boer
(Fr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar boven