ATELIER DE VERBEELDINGkijken is een kunst

SOCIALE ACTIVERINGSTRAJECTEN
startpagina  
 
  hakken in het zand - de cursus
  hakken in het zand - de workshop
  beeldhouw-week  
coaching  
  "praten met je handen"  
teambuilding
dagbesteding  
  beeldhouwen
  tekenen & schilderen
  sociale activering

 

beelden van cursisten  
beelden  
tekeningen  
restauraties  
contact  
   
 

Een Sociaal Activeringstraject kan ingezet worden bij mensen die graag een zinvolle dagbesteding willen doen. Voor alle aan te melden klanten geldt dat er sprake is van een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. Soms is er nog wel het nodige perspectief dat de deelnemer op termijn in staat is om werk te hervatten. Sociale activeringstrajecten en dagbesteding hebben vaak een langdurig karakter, vanwege de chronische aard van de problematiek en het vaak ontbreken van ontwikkelmogelijkheden.
De terugkeer naar werk staat niet centraal, maar het loskomen van belemmeringen en blokkades. Door het stimuleren van de creativiteit en het doorzettingsvermogen te oefenen komen talenten tot bloei. Mensen zien weer perspectief en worden actief.
Door samen met anderen te werken wordt het isolement opgeheven. Mensen krijgen hun gevoel van eigenwaarde terug en zijn trots op behaalde resultaten. Alles om mensen zelf weer de regie over hun eigen leven te laten oppakken. Om daarna, als het mogelijk is, weer een stap naar betaald werk te kunnen maken.

Doel: * Het gebruik maken en ontwikkelen van de eigen capaciteiten op sociaal en creatief gebied.
  * Bevorderen van de zeggenschap en controle op het eigen leven.
  * Individuele vaardigheden en zelfvertrouwen vergroten

*
De afstand tot de arbeidsmarkt van de deelnemer zodanig verkleinen dat zij geschikt zijn om deel te nemen aan op re-integratie gerichte activiteiten.
De deelnemers:

Omdat de groepen klein zijn is er veel individuele aandacht om iedereen op zijn of haar niveau te begeleiden. Maximale groepsgrootte is 5 personen.

Aanmelden: Deze trajecten worden ingezet door UWV en Gemeenten, mede in het kader van de Participatiewet.
Het betreft hier mensen met een WAJONG-, Ziektewet (ZW)- of een Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA )uitkering.
 

Samen werken1